Znaki BHP

znak dostępny w formatach FC 42x59,4 cm, HC 66x93,3 cm 

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

zgodny z normą PN-EN ISO 7010

do oznaczenia miejsca pracy, w którym widoczność pracownika jest ograniczona 

znak dostępny w formatach FC 42x59,4 cm, HC 66x93,3 cm 

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

zgodny z normą PN-EN ISO 7010

do oznaczenia miejsca pracy, w którym występuje ryzyko uszkodzeń głowy

znak w formacie 24x33cm

wykonany na sztywnej płycie PCV o grubości 0,6mm

do oznakowania miejsca pracy

format znaku P w rozmiarze 220x300

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

zgodny z normą PN-93/N01256/03

do oznaczenia miejsca pracy, w którym występuje ryzyko uszkodzeń słuchu

format znaku P w rozmiarze 220x300

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

zgodny z normą PN-93/N01256/03

do oznaczenia miejsca pracy, w którym występuje szkodliwe promieniowanie lub inne zagrożenie mogące spowodować uszkodzenie wzroku 

F