Uwaga substancje szkodliwe i drażniące

znak ostrzegawczy formatu P – 220x300mm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

do oznaczania miejsc, gdzie przechowywane lub używane są substancje szkodliwe, mogące wywołać podrażnienia skóry, oczu lub dróg oddechowych