Znak: Chroń głowę

znak dostępny w formatach FC 42×59,4 cm, HC 66×93,3 cm 

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

zgodny z normą PN-EN ISO 7010

do oznaczenia miejsca pracy, w którym występuje ryzyko uszkodzeń głowy