Uwaga materiały niebezpieczne

znak ostrzegawczy formatu DY – 24x33cm

wykonany na sztywnej płycie PCV o grubości 0,6mm

do oznaczania miejsc, w których przechowywane są materiały zagrażające życiu lub zdrowiu