Uwaga roboty ziemne

znak ostrzegawczy formatu DY – 24x33cm

wykonany na sztywnej płycie PCV

do oznaczania miejsc, gdzie prowadzone są roboty ziemne i wykopy