Znak: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

znak formatu CB – 15×22,2cm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

fotoluminescencyjny – widoczny w ciemności

posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru