Znaki ostrzegawcze BHP

znak ostrzegawczy formatu P - 220x300mm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

do oznaczania miejsc, gdzie przechowywane lub używane są substancje żrące, mogące spowodować uszkodzenia ciała

znak ostrzegawczy formatu P - 220x300mm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

do oznaczania miejsc, gdzie przechowywane lub używane są substancje szkodliwe, mogące wywołać podrażnienia skóry, oczu lub dróg oddechowych

znak ostrzegawczy formatu P - 220x300mm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

do oznaczania miejsc, gdzie przechowywane lub używane są substancje i materiały, które łatwo ulegają zapłonowi 

znak ostrzegawczy formatu DY - 24x33cm

wykonany na sztywnej płycie PCV o grubości 0,6mm

do oznaczania miejsc, w których przechowywane są materiały zagrażające życiu lub zdrowiu

znak ostrzegawczy formatu DY - 24x33cm

wykonany na sztywnej płycie PCV o grubości 0,6mm

do oznaczania miejsc, przedmiotów lub sprzętów świeżo pomalowanych

znak ostrzegawczy formatu DY - 24x33cm

wykonany na sztywnej płycie PCV

do oznaczania miejsc, gdzie prowadzone są roboty ziemne i wykopy

F