Znak: Wyjście ewakuacyjne

znak w formacie 10x20cm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

fotoluminescencyjny – widoczny w ciemności

posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia