Znak: Stosuj ochronę słuchu

format znaku P w rozmiarze 220×300

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

zgodny z normą PN-93/N01256/03

do oznaczenia miejsca pracy, w którym występuje ryzyko uszkodzeń słuchu