Zadzwoń +48 539 929 144

Jak wygląda szkolenie BHP i ile trwa?

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala zagwarantować pracownikom optymalne warunki podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wraz z rozpoczęciem pracy rodzi się potrzeba zapoznania nowego pracownika z obowiązującymi na danym stanowisku przepisami oraz standardami. Podobnie bywa w wypadku, gdy pracownik przepracuje określony czas w danej firmie, wtedy należy okresowo przypomnieć te standardy. Wtedy też pojawiają się takie pytania, jak np. ile trwa, jak wygląda szkolenie BHP, ile jest ważne, jak często należy powtarzać to okresowe, a także ile kosztuje.

Szkolenie BHP – ile trwa?

To, ile trwa szkolenie BHP, zależne jest od kilku różnych czynników, np. rodzaju kursu – czy jest to okresowe czy wstępne. Aktualne przepisy nie określają czasu trwania instruktażu, niemniej jednak średni czas można zaokrąglić do:

  • min. 360 minut – wstępne,
  • min. 720 minut – okresowe.

Oczywiście, to ile trwa wstępne zależy np. od przygotowania zawodowego i stażu pracy kursantów. Duży wpływ na długość trwania ma m.in. ilość oraz rodzaj zagrożeń występujących na danym stanowisku. Ponadto, niektóre z przedsiębiorstw oferujących kursy np. dla pracowników administracyjno-biurowych umożliwiają wykonanie ich online.

Szkolenia BHP – jak często należy je powtarzać?

Częstotliwość zależy od tego czy jest to okresowe, czy wstępne. Wstępne dotyczą nowych pracowników, praktykantów oraz studentów w miejscu odbywania praktyk, a także uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu przyuczenia do zawodu i powinny odbyć się przed rozpoczęciem pracy. Jeżeli pracownik obejmuje takie same obowiązki, co u poprzedniego pracodawcy, to może zostać zwolniony z tego obowiązku.

Wstępne szkolenie BHP – ile ważne?

Jest ważne maksymalnie 12 miesięcy, natomiast osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych powinny powtarzać je co 6 miesięcy.

Szkolenie okresowe BHP – co ile?

Na stanowiskach robotniczych jest ważne 3 lata. Natomiast w przypadku pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadku i zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika jest duże, przeprowadzane powinno być nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze okresowe na stanowisku robotniczym ma miejsce po pół roku od rozpoczęcia pracy. Później należy powtarzać je co 5 lat. Nie dotyczy to pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe BHP – co ile muszą powtarzać pracodawcy?

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, np. kierownicy, mistrzowie, brygadziści, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń powtarzają je raz na 5 lat.

Ile jest ważne szkolenie BHP pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjno-biurowych?

Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia i pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP, powtarzają je co 3 lata. Czas trwania takiego kursu to około 720 minut. Natomiast pracownicy służby BHP i osoby wykonujące ich zadania muszą poświęcić na to około 1440 minut, w tym 180 minut ćwiczeń. Z kolei raz na 6 lat muszą przejść je pracownicy administracyjno-biurowi, gdy grupa działalności zostanie ustalona na wyższą niż trzecia kategoria.

Szkolenie BHP – jak wygląda?

Wstępne rozpoczyna się od rozmowy z pracownikiem, zaprezentowania i objaśnienia czynności, które będą wykonywane na stanowisku oraz wskazania bezpiecznych metod pracy. Później pracownik wykonuje wszystkie te czynności samodzielnie pod okiem instruktora. Za pierwszym razem istnieje możliwość popełnienia błędów i pomocy, za drugim razem muszą być wykonane samodzielnie, bezproblemowo oraz bez pomocy instruktora. Jak wygląda okresowe? Jest to powtórka ze wstępnego, obejmuje okresowe odświeżenie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ile kosztuje szkolenie BHP?

Wszystkie koszty pokrywa pracodawca. Ceny zależą od lokalnego rynku, a także charakteru pracyKoszt wynosi od 50 zł za osobę, te dla pracowników na stanowiskach robotniczych od 70 zł od osoby. Własne szkolenie przeprowadzone przez pracodawcę kosztuje od 150 zł.

Nasze marki