świat_bhp
Zadzwoń +48 539 929 144

Co ile należy się odzież robocza: przepisy BHP

Niektóre stanowiska wymagają odpowiedniego stroju, jest to związane z rodzajem wykonywanej pracy. Jedne mają podnosić komfort podczas wykonywania obowiązków służbowych, inne wyróżniać kadrę spośród gości i klientów, a jeszcze inne mają gwarantować ochronę, np. odzież ochronna. BHP przepisy regulują obowiązki leżące po stronie pracodawcy, m.in. kiedy jest zobowiązany dostarczyć ubranie robocze. Na jaki okres używalności jest przydzielane, ekwiwalent i krój to już zagadnienia leżące po stronie pracodawcy.

Kodeks Pracy określa, że „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu.
  • Ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Odzież dla pracowników zostaje przydzielona nieodpłatnie i stanowi własność pracodawcy. W przypadku rozwiązania umowy, pracownik jest zobowiązany oddać ją właścicielowi. Niemniej jednak, ubranie te traktowane jest jako powierzone mienie, oznacza to, że to właśnie pracownik ponosi za nie odpowiedzialność materialną. Jeżeli zostanie zniszczone lub utracone z jego winy, to jest on zobowiązany oddać kwotę równą niezamortyzowanej części wyposażenia.

Ubranie robocze a odzież ochronna – BHP przepisy

Według przepisów BHP istnieje różnica między odzieżą ochronną a ubraniem roboczym. Ochronna należy do tak zwanych środków ochrony indywidualnej, zakrywa osobisty strój pracownika. Jej zadaniem jest ochrona przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych czynników, które występują na stanowisku. Natomiast, robocza ma przede wszystkim zabezpieczyć zarówno pracownika, jak i jego ubrania osobiste przed zabrudzeniem oraz zniszczeniem wynikających z wykonywanych obowiązków służbowych. W niektórych przypadkach ma ona funkcję czysto marketingową, to np. koszulki, fartuszki lub koszule z logo firmy.

Kto decyduje o odzieży ochronnej: pracownik czy pracodawca?

Jeżeli chodzi o wybór konkretnej odzieży ochronnej, to zależy on już od samego pracodawcy. Przepisy BHP nie obejmują tego zagadnienia. Niemniej jednak powinna być ona zawsze dostosowana warunków panujących na danym stanowisku, a także występujących tam zagrożeń oraz czynników szkodliwych. Równie ważne są potrzeby pracownika. Ubrania te powinny nie tylko chronić, ale również być wygodne oraz zapewniać komfort podczas wykonywania obowiązków służbowych. Muszą być zaprojektowane tak, by ich użytkownicy mogli wykonywać swoje zawodowe czynności, a równocześnie byli chronieni przed możliwymi zagrożeniami.

Odzież robocza – co ile przysługuje?

To, co ile należy się odzież robocza, nie jest regulowane przez przepisy BHP. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami. To kierownik ustala rodzaj oraz okres używalności odzieży roboczej oraz obuwia. W większości przypadków okres używalności zależy np. od warunków panujących na stanowisku, w którym użytkowane jest ubranie robocze. Co ile przysługuje, jego rodzaj oraz ilość powinno być odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach. Używalność bardzo często zależy od rodzaju stroju, a także jakości materiału, z którego został wykonany. Równie ważny jest stan maszyn, stopień zabrudzenia oraz rodzaj stosowanej na stanowisku technologii.

Czy można pracować we własnych ubraniach roboczych?

Pracodawca może dopuścić kadrę do używania własnych ubrań, gdy jest to dopuszczalne na danym stanowisku oraz pracownik wyraża na to zgodę. W tym momencie własna garderoba musi również spełniać wymagania przepisów BHP, co zawarte zostało w Kodeksie Pracy w artykule 237 (7). Ponadto, okres użytkowania w przypadku własnej odzieży ochronnej musi zgadzać się z ustalonymi wspólnie normami, gdyż przepisy BHP tego nie regulują. W tym miejscu warto również wspomnieć, że w niektórych przypadkach należy się ekwiwalent za ubranie robocze.

Ekwiwalent za odzież roboczą – kiedy wypłacać?

Kodeks pracy informuje, że „pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny”. Oznacza to, że korzystanie z własnych ubrań ochronnych rodzi na pracodawcy obowiązek wypłaty ekwiwalentu w wysokości aktualnej ceny zakupu. To, co ile jest wypłacany ekwiwalent, nie zostało uregulowane w przepisach BHP i powinno być ustalone indywidualnie z kadrą lub jej przedstawicielem.

Ponadto, pracodawca zobowiązany jest do prania oraz konserwacji, a w razie potrzeby również naprawy, odpylania i odkażania stroju. Jeżeli nie jest w stanie tego zapewnić, to czynności te spadają na pracownika. W związku z tym ekwiwalent wypłacany może być również za pranie we własnym zakresie. Przepisy BHP ani Kodeks Pracy nie regulują sposobu obliczania ekwiwalentu za koszty prania. Ekwiwalent powinien pokryć koszty usług wykonanych w zakładzie, np. po okazaniu paragonu. Wysokość i okres wypłacania ekwiwalentu powinny być ustalone pomiędzy pracodawcą a kadrą lub jej przedstawicielami.

Nasze marki