Pozostałe znaki bhp

znak formatu F - 150x150mm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej

fotoluminescencyjny - widoczny w ciemności 

posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

zgodny z normą PN92/N-01256/01

do oznaczania miejsc, gdzie nie wolno palić 

F