Znaki ewakuacyjne bhp

znak formatu F - 150x150mm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej

fotoluminescencyjny - widoczny w ciemności 

posiada Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

zgodny z normą PN92/N-01256/02

do oznaczania kierunków np. ewakuacji, wejścia/wyjścia itp.

znak w formacie 10x20cm

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej 

fotoluminescencyjny - widoczny w ciemności

posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP - PIB

do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia

format znaku L w rozmiarze 250x350

dostępny sztywny znak wykonany na płycie PCV lub na folii samoprzylepnej

F