Lina łącząca AK221

złącze o długości 1 m
możliwe jest korzystanie z liny w pozycji poziomej, jeśli używana jest z AKBLOCK na 10 metrach lub więcej
EN 344

Zobacz też:
Świat BHP / ul. Fordońska 239 / 85-752 Bydgoszcz / tel. 52 347-19-29
F